Sądy polubowne polskich związków sportowych

Po serii artykułów poświęconych Trybunałowi Arbitrażowemu do Spraw Sportu zwrócimy uwagę na kwestię wewnątrzzwiązkowego sądownictwa polubownego. Na 72 polskie związki sportowe tylko 17 z nich zamieszcza w swoich statutach regulacje dotyczące powołania sądu polubownego działającego przy związku. Czytaj dalej Sądy polubowne polskich związków sportowych

Postępowanie przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu – część III

Po scharakteryzowaniu postępowania arbitrażowego, najobszerniej uregulowanego w Regulaminie postępowania, w niniejszym artykule zajmiemy się postępowaniami dyscyplinarnym i regulaminowym przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Czytaj dalej Postępowanie przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu – część III

Postępowanie przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu – część I

Z dniem 22 września 2015 r. wprowadzono do Ustawy o sporcie rozdział 9a – „Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozstrzyganie sporów w sporcie”, który w art. 45a odsyła do postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Tematyce Trybunału oraz postępowaniu przed nim ustawodawca poświęcił jedynie dwa przepisy – art. 45a i 45c, toteż wielkiego znaczenia nabiera Statut Trybunału oraz Regulamin postępowania przed tym gremium. Czytaj dalej Postępowanie przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu – część I

O czym należy pamiętać przy planowaniu transferu zawodnika?

W kontekście zbliżającego się okna transferowego oraz trwającego już okresu przygotowawczego do rundy wiosennej wielu utalentowanych zawodników młodzieżowych obserwowanych jest przez kluby wyższych klas. I choć ciągły rozwój i wspinanie się na kolejne szczeble kariery stanowi istotę zawodowego sportu, warto pamiętać, że możliwości w tym zakresie są ograniczone przepisami związkowymi, a także treścią kontraktów zawieranych przez samych zawodników z klubami. Czytaj dalej O czym należy pamiętać przy planowaniu transferu zawodnika?

Przedsiębiorcy w sporcie

Zajmowaliśmy się w tym miejscu już przedsiębiorcami sponsorującymi sport. Teraz spróbujmy spojrzeć przez pryzmat przedsiębiorczości na głównych aktorów sportowych widowisk – ich uczestników (klubów, sportowców) i organizatorów.

Definicja przedsiębiorcy znajduje się w różnych polskich ustawach – od Kodeksu cywilnego, przez Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji aż po Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Wspólnymi cechami tych definicji (najszerszą przyjmuje Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów) jest prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej przez osobę posiadającą przymiot przedsiębiorcy. Czytaj dalej Przedsiębiorcy w sporcie

Jak działa polska Ekstraklasa?

W polskiej piłce nastał sezon ogórkowy. Zawodnicy rozjechali się na urlopy, trenerzy powoli rozmyślają nad okresem przygotowawczym, a dyrektorzy sportowi i prezesi oraz kibice wyczekują emocji okna transferowego. Przy tej okazji warto zainteresować się jak z prawnego punktu widzenia funkcjonuje spółka akcyjna o nazwie… Ekstraklasa. Czytaj dalej Jak działa polska Ekstraklasa?

Relacja z IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego

Już po raz czwarty gmach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego gościł uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego.

Nie mogło nas tam oczywiście zabraknąć, zwłaszcza, że w tym roku przypadło nam w zaszczycie pełnienie funkcji patrona medialnego imprezy.

Konferencja została podzielona na trzy panele dyskusyjne: 1) Uniwersalne standardy w międzynarodowym prawie sportowym 2) Sport w prawie europejskim 3) Regulacje prawa sportowego w innych krajach.

Należy podkreślić, że zarówno słuchacze, jak i prelegenci byli pod wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego przedstawianych zagadnień, które dotykały wielu rozmaitych związków prawa ze sportem. Wśród referentów znaleźli się teoretycy prawa sportu, tacy jak prof. dr hab. Leszek Starosta, prof. UG (WSB Gdańsk), dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz (UG), dr Beata Rischka-Słowik (WSB Gdańsk) czy dr Michał Leciak (UMK), jak również przedstawiciele praktyki prawa z kancelarii prawniczych z różnych zakątków Polski. Obecny był także Dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie – Michał Rynkowski.

Tematy wystąpień obejmowały problemy z zakresu przepisów antydopingowych, zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodników, relacji pomiędzy prawem krajowym, a przepisami związkowymi. Naświetlony został także temat korupcji w sporcie, proces wydawania licencji klubom piłkarskim, powróciło również znane orzeczenie w sprawie Bosmana. Na koniec poruszono problem nadmiaru obcokrajowców w ligach piłkarskich, przybliżono regulacje ustawowe związane ze sportem w Szwajcarii, a całość dopełnił referat dotyczący tzw. salary cap w Stanach Zjednoczonych.

Dopisała również licznie zebrana publiczność, która aktywnie włączyła się w dyskusję nad przedstawionymi zagadnieniami.

Szczere podziękowania i wyrazy uznania należą się Europejskiemu Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Gdańsk za doskonałą organizację konferencji.

Czekamy zatem na piątą edycję imprezy, która została już zaplanowana na przyszły rok.

Odsyłamy również na oficjalną stronę internetową wydarzenia oraz na fanpage’a, na którym pojawiły się już zdjęcia z przebiegu konferencji.

Czy polski związek sportowy jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 ustanawia prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Uprawnienie to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Uszczegółowieniem obywatelskiego prawa do informacji publicznej są postanowienia Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czy polski związek sportowy wchodzi w skład podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej? Czy w ogóle można stwierdzić, że pzs posiada takie informacje? Czytaj dalej Czy polski związek sportowy jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej?

Subiektywny przegląd transferów zimowych okiem prawnika

W polskiej piłce nożnej tak zwane „okienko transferowe” dopiero co zostało otwarto (1 lutego). Okres przeprowadzania zmian barw klubowych w Ekstraklasie, I i II lidze potrwa do końca miesiąca, a w niższych klasach aż do dnia rozpoczęcia rozgrywek.

Tymczasem we wszystkich najważniejszych ligach Europy okres, w którym można rejestrować w klubach nowych zawodników zasadniczo już się zakończył. Jest to więc dobry moment na swoiste podsumowanie tego zimowego okna transferowego.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną subiektywnie wybrane transfery, które w mniejszym lub większym stopniu przyprawiły o ból głowy niektórych działaczy piłkarskich lub są po prostu ciekawe z uwagi na swój „niestandardowy” charakter. Chodzi bowiem o transakcje, które otarły się o pewne problemy związane z interpretacją przepisów FIFA, UEFA lub federacji krajowych. Czytaj dalej Subiektywny przegląd transferów zimowych okiem prawnika