III Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego

9 Maja 2014 r. odbyła się konferencja prawa sportowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego organizowana przez ELSA Gdańsk. Była to już trzecia edycja tej imprezy. W tym roku tematem przewodnim był: Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej – kiedy sport staje się biznesem. Referaty oraz dyskusja podzielone zostały na trzy panele tematyczne.


Panel I
Organizacje i Kluby sportowe

Na początku pierwszego panelu głos zabrał prof. Leszek Starosta z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni, który przedstawił zagadnienie: „Czy sport profesjonalny należy finansować?”.  W ramach swoich rozważań zwrócił on uwagę na skalę środków finansowych zaangażowanych w sport. W tym kontekście podkreślił, że obecnie rynek sportu w skali globalnej stanowi około 3% wartości handlu światowego. Nie ustępuje więc pod tym względem przemysłowi samochodowemu, a FIFA ma potencjał finansowy podobny do marki Mitsubishi. Prof. Starosta podkreślił istotne różnice w zakresie stosowanych form finansowania klubów sportowych w Polsce. W tym celu posłużył się przykładem Legii Warszawa i Górnika Zabrze. Stołeczna drużyna stara się pozyskiwać silnych sponsorów i czerpać jak największe zyski z „show” oferowanego kibicom.  Wyraźnie kontrastuje to ze śląskim zespołem, który w dużej mierze polega na dotacjach z budżetu miasta – dzięki czemu jest w stanie właściwie wyłącznie regulować bieżące zaległości finansowe, w celu skutecznego ubiegania się o kolejne licencje na grę w piłkarskiej Ekstraklasie. Podsumowując ten wątek prof. Starosta  podkreślił, że sport powinien uczestniczyć w obrocie gospodarczym na takich samych zasadach, jak inne podmioty gospodarcze z uwzględnieniem pewnych wyjątków wynikających ze specyfiki branży.

Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać byłego ministra sportu, a obecnego członka CFCB (Club Financial Control Body – organ kontroli finansowej klubów UEFA) dr. Adama Giersza, który zaprezentował referat pod tytułem: „Próba racjonalizacji biznesu sportowego – UEFA Financial Fair Play”. Już na wstępie pan doktor przypomniał wszystkim, że istotą biznesu sportowego jest handel emocjami. Dodał jednak, że niesie to za sobą również zagrożenie, jakim jest możliwość  podejmowania kluczowych, strategicznych, decyzji gospodarczych właśnie w oparciu o nieracjonalne czynniki – co zdarza się wcale nie rzadko. Kolejnym elementem wprowadzenia do głównej problematyki wystąpienia było zarysowanie różnicy pomiędzy europejskim a amerykańskim systemem organizacji sportu. Chodzi przede wszystkim o sposób funkcjonowania czołowych lig sportowych. Na starym kontynencie dominuje zasada awansów i spadków sportowych, natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z rozgrywkami zamkniętymi, w których nie ma możliwości degradacji. Następnie dr Giersz skupił się na finansowych aspektach prowadzenia działalności przez kluby uczestniczące w rozgrywkach najwyższych lig europejskich zrzeszonych w UEFA. Problemem w tym sektorze był niewątpliwie dynamiczny wzrost płac zawodników, a co za tym idzie pogłębione deficyty drużyn piłkarskich. Było to jedną z przyczyn porozumienia zawartego pomiędzy klubami a UEFA, które zaowocowało powstaniem idei Financial Fair Play. Głównym celem tego mechanizmu jest to, by kluby utrzymywały się z pieniędzy pozyskanych z futbolu, a nie poprzez finansowanie osób trzecich czy pomoc publiczną.

W pierwszym panelu konferencji przedstawione zostały także referaty następujących prelegentów: Bartosz Sarnowski – prezes Lechii Gdańsk („Czy warto finansować klub sportowy?”), Anna Łukaszewicz – kwestor AWF Gdańsk („Finansowanie sportu wyczynowego przez AWF”), Bartosz Armknecht – Kancelaria „Adviser” („Image contracts w systemie polskiego prawa sportowego”) oraz Krystyna Warylewska – WPiA UG („UEFA vs Unia Europejska – Agresywna taktyka biznesowa organizacji międzynarodowej na polu prawa europejskiego”).


Panel II
Państwo i Samorząd

W drugiej części konferencji jako pierwszy głos zabrał ks. prof. Sławomir Fundowicz z KUL. Przedstawił on referat pod tytułem: „Sport jako zadanie samorządu terytorialnego”. Prof. Fundowicz przedstawił zgromadzonym zagadnienie zadań publicznych w sferze sportu, w tym jedną z niewładczych form ich wykonywania – finansowanie. Podkreślił on, że Konstytucja umożliwia władzom publicznym podejmowanie działalności polegającej na wspieraniu rozwoju kultury fizycznej. Wśród zagadnień kultury fizycznej wyróżnia się natomiast trzy elementy: rehabilitację ruchową, wychowanie fizyczne i właśnie sport. W oparciu o te rozważania ksiądz profesor przedstawił możliwości samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania różnorodnych form finansowania rozwoju sportu.

Ponadto w drugim panelu głos zabrali : dr Karolina Tetłak – Uniwersytet Warszawski („Kiedy sport staje się biznesem na gruncie prawa podatkowego”), dr Magdalena Kędzior – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów („Pomoc publiczna dla sportu w świetle prawa europejskiego”), dr Arkadiusz Babczuk – Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu („Finansowanie sportu przez samorząd na podstawie ustawy o sporcie”), a także dr Arkadiusz Talik – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu („Prawne granice na sport z budżetu jednostki samorządu terytorialnego”).


Panel III
Zawodnik

W trzeciej odsłonie konferencji referaty wygłosili natomiast: mec. Jarosław Kowalewski – Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy („Finansowanie zawodników wyczynowych przez polskie związki sportowe”), dr Beata Ruszkiewicz – WPiA UG („Ekonomiczny i społeczny wymiar sponsoringu w świetle idei zrównoważonego rozwoju”), mec. Michał Gniatkowski – Kancelaria Radców Prawnych Weremczuk, Bobeł i Wspólnicy („TPO – third party ownership – czyli o inwestowaniu przez osoby prywatne i fundusze inwestycyjne w prawa do sportowców”) oraz Karol Ważny – WPiA UG („Ograniczenia w zakresie sprawowania funkcji kierowniczych i właścicielskich w angielskich klubach piłkarskich”).

C4040-252
MB5-705
70-410
C4040-250
70-461
200-120
70-486
810-401
70-483
70-417
640-554
70-488
MB2-704
70-480
640-554
70-488
MB2-704
70-480
70-346
1Z0-061
AWS-SysOps
C4040-251
HP0-S41
70-412
070-410
300-101
9L0-422
1Z0-060
70-411
CISSP
300-115
70-347
070-486
70-462
CCD-410
70-532
400-101
EX200
HP2-B115
70-467
70-534
070-461
220-802
SY0-401
220-801
MB2-708
070-488
C4040-252
70-410
200-120
C4040-250
70-486
70-461
MB5-705
70-488
AWS-SysOps
640-554
810-401
70-346
HP0-S41
70-412
C4040-252
MB5-705
70-410
C4040-250
70-461
200-120
70-486
810-401
70-483
70-417
MB2-704
70-483
70-480
1Z0-060
070-410
70-347
300-115
HP2-B115
70-411
070-486
70-410
200-120
70-486
70-461
70-412
EX200
1Z0-803
MB2-704
70-483
AWS-SysOps
PMP
HP0-S41
C4040-252
640-554
70-413
CISSP
1Z0-060
70-346
CCD-410
9L0-422
070-486
810-401
HP2-B115
070-461
70-480
HP2-H35
MB5-705
CCA-500
LOT-914
920-136
000-058
1Z0-140
HP2-N43
ITSM20F.EN
Hp2-E30
IBQH001
QAWI301
642-661
HP0-M53
00M-195
SABE501V
000-649
920-240
000-879
I10-001
1Z1-584
005-002
000-004
922-100
M2080-241
70-561
050-686
A00-240
70-089
646-205
LOT-924
C4040-252
MB5-705
70-410
C4040-250
70-461
200-120
70-486
810-401
70-483
70-417
1Z0-584
C4040-252
MB5-705
70-410
C4040-250
70-461
200-120
70-486
810-401
70-483
70-417
640-554
70-488
MB2-704
70-480
70-346
1Z0-061
AWS-SysOps
C4040-251
HP0-S41
70-412
070-410
300-101
9L0-422
1Z0-060
70-411
CISSP
300-115
70-347
070-486
70-462
70-462
CCD-410
70-532
400-101
EX200
HP2-B115
70-467
70-534
070-461
220-802
SY0-401
220-801
MB2-708
070-488
C4040-252
70-410
200-120
C4040-250
70-486
70-412
070-410
300-101
9L0-422
1Z0-060
70-411
CISSP
300-115
70-347
070-486
70-462
CCD-410
70-532
400-101
EX200
HP2-B115
70-467
70-534
070-461
220-802
SY0-401